Typutbildning på flerpilotsflygplan (Type Rating)

Nordic Flight Training erbjuder typkurser för de vanliga flerpilotsflygplanen:

 • Boeing 737 Classic
 • Boeing 737 NG
 • Airbus 320

Oberoende av flygplanstyp följer utbildningarna i princip exakt samma upplägg.

Förkunskapskrav

 • Minst 100 timmar flygtid som befälhavare
 • Giltig instrumentbehörighet på flermotorflygplan
 • Slutförd MCC kurs
 • ATPL-teori

Kursbeskrivning

Våra typkurer på flerpilotflygplan tar normalt cirka fem veckor att genomföra och består av tre delar:

1. Teoretisk kurs

 • Den tekniska typkursen sker som CBT (datoriserad utbildning) under 10 dagar. Utbildningen kan göras som hemstudier före den klassrumsundervisningen.
 • Performance/Mass & Balance/Flight Planning i klassrum under två dagar
 • Den teoretiska delen av typkursen avslutas med en skriftlig prov i respektive ämne.

2. Syntetisk flygträning

 • De första åtta timmarna genomförs i en Cockpit Procedure Trainer, Cockpit System Simulator eller en Fixed Base Simulator
 • 32 timmar i Full Flight Simulator (FFS). Varje pass består av 4 timmars flygtid plus briefing och debriefing.
 • Den syntetiska flygträningen avslutas med ett flygprov för luftfartsmyndigheten under två timmar i full flight simulator.

Denna del av utbildningen brukar läggas ut på cirka tre veckor för att skapa en så bra undervisningssituation som möjligt.

3. Flygplansträning

Avslutningsvis ska du göra 4-6 landningar i flygplan. Antalet landningar beror på din tidigare erfarenhet av liknande flygplan. Träningen görs i samarbete med flygbolag med vilka flygskolan samarbetar.

Det åtgår cirka en dag för landningarna.

Utbildningsplatser

Den teoretiska undervisningen sker normalt i våra lokaler på Malmö-Airport.

Utbildningen i Full Flight Simulator sker på träningscentra i Skandinavien beroende på vilken flygplanstyp.

 • Boeing 737 Classic – Stockholm
 • Boeing 737 NG – Köpenhamn/Stockholm/Oslo
 • Airbus 320 – Köpenhamn/Stockholm