Privatflygarutbildning PPL

Oavsett om du siktar på en professionell pilotutbildning eller vill ha flygning som hobby, är PPL eller privatflygarcertifikatet den utbildning man börjar med. I denna utbildning, som har en teoretisk del och en praktisk del, får du lära dig de grundläggande kunskaper som behövs för att kunna planera och genomföra en flygning.

Avser du att endast flyga privat, så är det här det enda certifikat som behövs. Den praktiska delen utförs på enmotoriga lätta flygplan.

Vad krävs av dig?

Du måste ha fyllt 17 år för att få certifikatet utfärdat. Du måste även genomgå en läkarundersökning hos en flygläkare, men de medicinska kraven är i stort sett desamma som för körkort. Glasögon är i allmänhet inte något hinder och defekt färgseende innebär oftast enbart att sökanden får en viss begränsning i sitt certifikat.

Utbildningens upplägg

Utbildningen till privatflygare för att få ett s.k. ”Private Pilot License (PPL)” är uppdelad på en teoretisk del och en praktisk del. Nordic Flight Training genomför normalt två PPL teorikurser årligen, en med start i oktober och februari.

Den praktiska flygträningen sker oftast parallellt med teorikursen och på dagtid. På så sätt omsätts hela tiden dina nya teorikunskaper i praktiken och vice versa.

Teori

Du får räkna med att teoridelen kräver en del självstudier. Kursen omfattar ca 100 lektionstimmar. Följande ämnen ingår: luftens lagar, navigation, meteorologi, flygningens grundprinciper, flygplan och motorlära, människans förutsättningar och begränsningar, flygoperativa procedurer och radiotelefoni. Du genomgår ett antal teoriprov under kursen – med sikte på att klara Transportstyrelsens examinationsprov.

Proven skrivs numera på vår skola eller hos någon annan av Transportstyrelsen godkända provförrättare. Proven sker online och du får veta direkt om du är godkänd eller ej.

Praktik

Den praktiska skolflygningen skall omfatta minst 45 timmar. Runt 50 timmar kan anses som ett normalt antal flygtimmar för de allra flesta. Redan från första flygtimmen får du börja sköta rodren själv. Din flygskicklighet ökar successivt och innan du vet ordet av släpper flygläraren iväg dig på din första ensamflygning, en händelse som säkert gör ett bestående intryck på dig.

Så småningom får du göra allt längre utflykter på egen hand och en vacker dag är det dags för en uppflygning för certifikatet, ett prov som du säkert klarar med glans. Att någon misslyckas vid detta tillfälle är nämligen ytterst ovanligt. Flygläraren låter inga elever flyga upp om de inte är mogna för det.

Mörkerutbildning

Ditt privatflygarcertifikat kan utökas med behörighet att flyga i mörker. Om du avser studera vidare till trafikflygare är detta ett måste. Den teoretiska utbildningen för mörkerbehörigheten är på 8 timmar och den praktiska omfattar 5 flygtimmar.

Kursinformation

Kursstart: Januari 2018 (teori)
Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs