Instrument Rating Single Engine aircraft

 

gnl_2

Allmänt

Målet med kursen är att ge dig behörighet att flyga enmotoriga flygplan under instrumentväderförhållanden. Kursen består av en del i simulator och en del i flygplan och avslutas med flygprov för Transportstyrelsen. Under kursen använder vi Piper PA28.

Krav på förkunskaper

  • Giltigt PPL eller CPL
  • Giltig medical class 1 eller 2
  • Godkänd IR teori eller ATPL teori
  • 50 timmars distansflygning som befälhavare
  • Engelska ICAO språknivå 4 eller högre.

Kursupplägg

Simulator FNPT II 35 h
Flygträning i flygplan 15 h

Praktik

Flygträningen består av 35 timmar i FNPT II och 15 timmars instrumentflygning. Flygträningen omfattar såväl träning av instrumentprocedurer vid hemmaflygplatsen som rutt-träning till andra flygplatser inom och utanför Sverige.