Loading...
Vanliga frågor2020-11-19T18:20:21+01:00

Vanliga frågor (uppdateras löpande)

Varför FNPT II och inte ”riktigt” flygplan?2015-09-13T21:01:36+02:00

Ni kör en stor del av utbildningen i simulator (FNPT II). Är det inte bättre att flyga riktigt flygplan?

Vi kör 40 timmar för tvåmotor och 35 timmar för enmotor instrumentbehörighet. Eftersom vår simulator har den högre klassificeringsnivån kan vi köra en stor del av utbildningen i denna. Det ger maximalt utbyte av utbildningspasset och skapar en betydligt bättre utbildningsmiljö än i ett flygplan.

I flygplanet måste man ta hänsyn till väderförutsättningar, trafikmiljön etc. I simulatorn kan vissa svåra avsnitt repeteras utan tidskrävande transportsträckor.

Givetvis måste utbildningen avslutas med flygning i flygplan, men det är i simulatorn du lär dig flyga.

 

Kan all utbildning ske på distans ?2015-09-05T18:02:19+02:00

Du kommer att besöka skolan vid fyra tillfällen fördelat över kursen. Det är ett krav enligt EASA Part ORA att 10 % av en distanskurs skall ske i skolans lokaler.

Hur lång tid tar en typkurs?2015-08-26T14:17:00+02:00

Det normala är att teorikurs och simulatorträningen sprids ut över 5-6 veckor.

Tillhandahåller Nordic Flight Training base training (landningar) efter min typkurs?2015-08-25T22:38:09+02:00

Base Training är en del av typkursen och vi anordnar denna tillsammans med våra partners.

 

Hur många landningar behöver jag göra efter min typkurs?2015-08-25T22:38:38+02:00

Efter godkänt flygprov i simulatorn skall du göra sex landningar i riktigt flygplan (base training). Har du redan flugit en liknande flygplanstyp kan antalet landningar reduceras till fyra.

Hur sker betalningen?2015-08-25T22:54:29+02:00

Vi följer det man i branschen kallar good practice. Betalningen sker löpande och vi tar inte ut några förskott.

Eftersom en flygutbildning är både dyr och lång, innebär en flygskola som går i konkurs, stora problem för de berörda eleverna. Nordic Flight Training är ett aktiebolag vilket innebär att våra bokslut är offentliga och går att se på exempelvis Allabolag.

Vårt bokslut är granskat av en auktoriserad revisor.

Är det en fördel att utbilda sig på flygplan med EFIS eller med konventionella instrument?2015-08-25T22:44:13+02:00

Nordic Flight Training har utbildat piloter på bland annat Boeing 737 och Airbus 320 i många år. Vår uppfattning är att det inte är någon fördel att ha utfört grundutbildningen på flygplan med EFIS när man kommer till typkursen. En god förståelse för scanning av instrument är nödvändig oavsett hur instrumenten är konstruerade.

Däremot har våra partners som opererar Boeing 737 Classic med konventionella instrument, erfarenheten att piloter som grundutbildats på EFIS betydligt svårare för denna flygplanstyp.

Nordic Flight Training har konventionella instrument i såväl simulator som flygplan. Vi och våra samarbetande flygbolag föredrar denna utbildningsmodell.

Är utbildningen studiemedelsberättigad?2015-08-25T22:44:13+02:00

Vår trafikflygarutbildning, medger att du söker studiemedel. Från och med 1 juli 2015 kan du även låna till kursavgiften av CSN.

För mer information om detta, kontakta CSN.