Om Nordic Flight Training

Nordic Flight Training AB bedriver auktoriserad flygutbildning för privat- och trafikflygcertifikat samt utbildning för behörighet inom mörker- och instrumentflygning. Vi utbildar även i flerpilotsamarbete (MCC) samt typkurser på flera tunga flygplan såsom Boeing 737, Airbus 320.

Skolflygningen sker med välutrustade flygplan av typen Piper PA28, Piper Arrow III, Beech BE76, Piper PA34 Seneca samt i en FNPT II simulator. Flygutbildningen genomförs på Malmö Airport.

Nordic Flight Training AB är en godkänd flygskola (SE-ATO-013) enligt den europeiska luftfartsmyndigheten EASAs bestämmelser, Approved Training Organisation, ATO, vars verksamhet står under tillsyn av Transportstyrelsen.

Våra flyglärare har lång och gedigen erfarenhet av flygutbildning. Flertalet lärare är aktiva piloter inom flygbolag som Jet Time, SAS, Braathens Regional, Malmö Aviation med flera.

Historik

Nordic Flight Training AB bildades 2007 och fick tillstånd av luftfartsverket i december 2007 att bedriva typutbildning på Boeing 737, Airbus 320, SAAB 340 och SAAB 2000 i enlighet med dåvarande JAR-FCL bestämmelserna.

Verksamheten utvecklades 2009 till att även omfatta distanskurs i ATPL teori och modulutbildning i flerpilotsamarbete (MCC).

Under 2012 förvärvades flygskolan Sturup IFR Center, baserad på Malmö-Sturup.

Under 2013 togs verksamheten i Sturup IFR Center in i Nordic Flight Training.

Från 2014 erhöll Nordic Flight Training AB, utbildningstillstånd som Approved Training Organisation enligt de gemensamma EU bestämmelserna EASA Part FCL (SE-ATO-013)