ATPL Teori distanskurs

Om du ska vara befälhavare på ett tvåpilotflygplan krävs det att du har ett ATPL-certifikat och som styrman på ett tvåpilotflygplan krävs det att du har godkänd ATPL-teori. Kursens syfte är att ge grundläggande teoretiska kunskaper motsvarande kraven för ett ATPL-certifikat. ATPL-kursen täcker in all teoretisk kunskap du behöver för såväl instrumentutbildningen (IR) och trafikflygarcertifikatet (CPL).

Betyg från gymnasiet i Matematik B, Fysik A, Engelska B bedöms som tillräckliga, saknar du dessa kurser från gymnasiet så får du kontakta oss för rådgivning.

ATPL-kursens struktur

ATPL-kursen genomförs genom en kombination av distansundervisning hemma och på skolan. En godkänd EASA ATPL- kurs består av 14 ämnen, vissa svårare än andra. För att göra kursen lättare tillgänglig har vi delat upp ämnena i två moduler:

Modul 1

Modulen innehåller följande ämnen:
•    General Navigation
•    Instrumentation
•    Flight Planning
•    Meteorology
•    Human Performance & Limitations
•    VFR Communications
•    IFR Communications
•    Massa & Balans

Modul 2

Modulen innehåller följande ämnen:
•    Radio Navigation
•    Aircraft General Knowledge
•    Air Law
•    Operational Procedures
•    Principles of Flight
•    Performance

Varje modul har en distansutbildningsfas som följs av en repetition och diagnostiska prov på skolan på Malmö-Airport före examen. En av fördelarna med distansutbildning är att du kan arbeta i din egen takt. Därefter examineras du hos Transportstyrelsen i de ämnen som ingår i modul 1.

Efter att den första modulen är examinerad, läser du de ämnen som ingår i modul 2 och därefter följer ytterligare en repetitionskurs och resterande examinationer inför Transportstyrelsen.

Vid heltidstudier tar kursen cirka 6 månader.

Under distansutbildningsfaserna vägleds du noggrant genom de olika lektionerna. Kursen innehåller traditionella läroböcker integrerat med datorbaserad utbildning för Windows PC, Mac eller iPad och med elektroniska prov. Beroende på vad du föredrar, kan du arbeta antingen från läroböcker eller datorn, eller båda.

I slutet av varje lektion får du ett kort lektionsprov där det krävs att du har 100 % rätt för att avsluta lektionen. Dessutom avslutas varje sektion av ett ”Progress Test”. Dessa prov görs på datorn och resultatet på dessa och lektionsproven skickas automatiskt till oss. Alla lektioner måste slutföras och du måste ha klarat proven innan du kommer till klassrumsundervisningen.

Medan du arbetar hemma är det mycket viktigt att du använder våra instruktörer om du stöter på problem eller har frågor. Du kan när som helst kontakta oss per e-post.

Datorbaserad träning i Windows, Mac eller iPad

Det Windowsbaserade datorprogrammet visar text och bilder parallellt. Bilderna uppdateras automatiskt när du bläddrar i texten. Du kan välja att visa enbart visa text eller att expandera bilden för att ta en närmare titt. De flesta av bilderna kan förstoras så mycket som du önskar. Många av bilderna är animerade för att lättare kunna beskriva processer och flöden. Ord markerade i rött är definitioner. När du klickar med musen på dessa visas ett popup-fönster med fullständig definition av ordet. Du kan också skapa ett bokmärke eller notering för senare användning.

Hårdvarukrav

ATPL Digital finns för Windows såväl som för Mac och iPad.

Kursinformation

Kursstart: När som helst

Förkunskaper:

  • Private Pilot License för flygplan PPL(A) utfärdat av ICAO. Det går alltså även bra med ett utländskt PPL
  • Medicinskt Certifikat Class 1
  • Du måste ha tillräckliga grundläggande kunskaper i fysik och matematik
  • Eftersom all litteratur, datorundervisning och prov är på engelska krävs det god förståelse i språket

Pris: 50 000 SEK. Kostnader för Transportstyrelsens prov tillkommer.