Loading...
Trafikflygarutbildning2017-01-27T07:24:15+01:00

Trafikflygarutbildning

Vår trafikflygarutbildning sker i modulform. Modulutbildningen genomförs stegvis i moduler eller i en kombination av moduler. Utbildningen erbjuder eleven stor studieflexibilitet. Om du har tidigare flygerfarenhet eller kanske till och med redan har en eller flera moduler, kan utbildningen anpassas till just ditt behov. Utbildningen leder till de certifikat som krävs för att få arbeta som styrman i tung luftfart – vi erbjuder samtliga av dessa:

 • CPL – Commercial Pilot License – Certifikat som krävs för att flyga yrkesmässigt
 • IR – Instrument Rating – Behörighet för att flyga i dåligt väder
 • ME – Multi Engine – Behörighet för att flyga med flermotoriga flygplan
 • ATPL Teori – Teoriutbildning som krävs för att få verka som styrman i tung luftfart

Efter fullbordad trafikflygarutbildning erbjuder vi vidareutbildningar:

 • MCC – Multi Crew Coorporation – Flerpilotsamarbete
 • Type Rating – Typkurs på aktuell flygplanstyp exempelvis Boeing 737, Airbus 320 etc

Utbildningens längd

Grundutbildningen till trafikflygare tar cirka 18 månader. Påbyggnadskurserna MCC och typkurs tar cirka två månader.

Krav för antagning

Gymnasieexamen: Betyg godkänt i Fysik-A (fysik-1a), matematik-B (matematik-2b), och engelska-B (engelska-6) eller motsvarande nivå.

Godkänd flygmedicinsk undersökning enligt Medical Class 1.

Utbildningens upplägg

Utbildningen består av följande moduler:

 • PPL Privatflygarutbildning med mörkerbehörighet (Night Rating)
 • ATPL Teori
 • Flygträning – Timebuilding
 • Instrumentbehörighet på flermotoriga flygplan
 • CPL Trafikflygarutbildning

Privatflygarutbildning PPL

Privatflygcertifikat (PPL) är den första kursen du måste genomgå. Utbildning till PPL omfattar ca 100 timmar teori samt  45 timmar flygutbildning i flygplan. För behörighetsbevis för mörkerflygning krävs ytterligare ca 8 timmar teori samt minst 5 timmar mörkerflygutbildning.

Ålderskrav för utfärdande av PPL-certifikat är 17 år. Utbildningen kan påbörjas vid 16 års ålder.

Färdighetsträning för trafikflygarelever – Time Building

Efter PPL-utbildningen sker det en fortlöpande färdighetsträning. Denna sker  individuellt och/eller tillsammans med andra elever. Färdighetsträningen omfattar routeträning (distansflygning) och precisionsflygning som befälhavare, såväl inom som utom Sverige.  Färdighetsträningenen sker parallellt med ATPL teorin (se nedan).

ATPL – Teori

Kursen är en distanskurs med såväl hemstäder som föreläsningar workshops och skriftliga prov på skolan. Under denna kurs läser du in hela den teoretiska del som krävs för utbildningen till trafikflygare. Kurstiden för ATPL teorin är cirka 6 månader vid heltidsstudier.

Parallellt med ATPL teorin genomför du den flygträning (timebuilding) som krävs för att få ihop den flygerfarenhet som krävs för instrument och trafikflygarutbildningen.

ATPL teorin avslutas med prov inför Transportstyrelsen. Proven genomförs vid fyra tillfällen under kursen.

Praktisk flygskolning i instrumentbehörighet på flermotoriga flygplan

För att flyga i dåligt väder krävs instrumentbehörighet. För en trafikflygare krävs det instrumentbehörighet på flermotoriga flygplan.

Först flyger vi 6 timmar i skolans tvåmotorflygplan Beech 76 Duchess för att lära dig skillanderna i handhavandet mellan ett enmotorigt och flermotorigt flygplan.

Därefter påbörjar vi interumentflygutbildningen med 40 timmar i flygskolans simulator (FNPT II). Slutligen flyger vi 18 timmar i Beech 76 Duchess

Praktisk flygskolning till CPL

Den praktiska flygskolningen till CPL-certifikat är en utbildning som syftar till att ge dig en gedigen färdighet i VFR-flygning. Här ställs det krav på hög precision, noggrannhet och förutseende. Det är denna del i utbildningen som ger dig yrkesbehörigheten.  Kursen omfattar 9 timmar i enmotorflygplan och 6 timmar i tvåmotorflygplan.