Class Rating Multi Engine aircraft

IMG_0727IMG_0976

Allmänt

Målet med kursen är att ge dig behörighet att flyga flermotoriga flygplan. Kursen består av en teoretisk och praktisk del och avslutas med flygprov för Transportstyrelsen. Under kursen använder vi Beech 76 Duchess.

Krav på förkunskaper

  • Giltigt PPL eller CPL
  • Giltig medical class 1 eller 2
  • 70 timmars flygtid som befälhavare
  • Engelska ICAO språknivå 4 eller högre.

Kursupplägg

Teori 1 dag
Nödprocedurer i simulator 1 h
Flygträning i flygplan 6 h

Teori

Teorikursen består av en dags klassrumsundervisning och omfattar flygplanets tekniska system och operativa hantering av flermotoriga flygplan.

Praktik

Flygträningen består av minimum 6 timmar i flygplan. Huvuddelen av flygträningen går ut på att lära dig att hantera flygplanet vid motorbortfall och att ge färdighet att hantera flygplanet vid flygning med enbart en fungerande motor så kallad asymmetrisk flygning.

En timme nödträning genomförs i simulator.